Här finner du allt om vårt Köpvillkor på Hälsoimperiet

Genom att du köper tjänster via Melina V. Moberg (coach Melina), Företag Hälsoimperiet org. nummer 871225-0300 , och halsoimperiet.se binder du dig till följande villkor.

1. Köp av tjänster och betalning

Alla köp är bindande. Ångerrätt enligt svensk lag gäller, se under punkt 7. Ångerrätt.

Betalning för tjänsterna sker i samband med köp via Klarna checkout. Du kan välja att betala med Klarna och Klarna anger de specifika betalningsvillkoren. För mer information eller frågor om din betalning, besök Klarnas webbplats eller kontakta deras kundservice

Du får en orderbekräftelse direkt när du har slutfört köpet.

Sedan blir du kontaktad av Hälsoimperiet för att svara på några frågor i syfte att kunna färdigställa tjänsten. De uppgifter som behövs är: Ålder, kön, längd, vikt och PAL-värde (din aktivitetsnivå).

Efter att du svarat på dessa frågor aktiveras kontot inom 24-48 h.

Slutligen får du besked från Hälsoimperiet via e-post så snart dina personliga anpassningar är färdiga och tjänsten du köpt är färdig för leverans.

2. Åldersgräns

Du måste vara över 18 år för att köpa Hälsoimperiets tjänster.

3. Ansvar

Hälsoimperiet har en företagsförsäkring hos Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Denna täcker in Behandlingsförsäkring samt en Ansvarsförsäkring med rätt till ersättning och skadestånd vid eventuella sak- eller personsskador som skulle uppstå vid utförande av tjänsterna.

4. Medicinskt ansvar och Hälsotillstånd

Klienten förstår att Hälsocoachens roll inte innebär; tillhandahålla hälso-och sjukvård, medicinsk och/eller dietistterapi; inte heller att diagnostisera, behandla eller bota någon sjukdom, tillstånd eller annan fysisk eller psykisk sjukdom i människokroppen. Coachen är snarare en mentor och guide som har utbildats i holistisk hälsocoaching för att hjälpa klienter att nå sina egna hälsomål genom att stödja och vägleda klienter att utforma och genomföra positiva, hållbara livsstilsförändringar. Klienten förstår att Coachen inte agerar i egenskap av en läkare eller psykolog och att alla råd som ges av Coachen inte är tänkta att ta plats för rådgivning av dessa Yrkesverksamma. Om Klienten vårdas av hälso-och sjukvårdspersonal eller för närvarande använder receptbelagda mediciner, bör Klienten diskutera eventuella kostförändringar med sin läkare, och bör inte avbryta intag av receptbelagda läkemedel utan att först rådgöra med sin läkare. 

Melina V. Moberg är legitimerad sjuksköterska men hon är inte din läkare eller sjuksköterska och hon erbjuder inte medicinsk rådgivning i sina tjänster eller på sin webbplats. Innehållet ska inte tolkas som, och är aldrig avsett att användas som ersättning för professionell rådgivning eller vård. Den information som tillhandahålls under coachingprogram och denna webbplats får inte ersätta eller vara en ersättning för tjänster av utbildade och licensierade professionella, inklusive de i finansiella, medicinska, beteendemässiga eller andra hälsorelaterade områden. Om du är i behov av professionell rådgivning eller sjukvård måste du söka tjänster av din egen läkare eller hälso- och sjukvårdspersonal. Under inga omständigheter skall Melina V. Moberg, Företag Hälsoimperiet, och halsoimperiet.se vara ansvariga för eventuella specifika eller följande skador som kan uppstå genom användning av, felaktig användning av, eller oförmåga att använda innehållet i tjänsterna och på denna webbplats.

Hälsoimperiets hälsocoachingprogram fungerar bra även för dig som är gravid eftersom träningsprogram finns för både gravida och nyblivna mammor. Kosten innefattar inga dieter utan är baserad på rekommendationer ifrån Livsmedelsverket.

Du är skyldig att informera Hälsoimperiet om eventuella hälsotillstånd som kan behöva vård, som till exempel ätstörningar. 

5. Garanti och resultat

Hälsoimperiet baserar sina rekommendationer kring mindset, kost och motion på vetenskaplig forskning. Hälsoimperiet lämnar dock ingen garanti för att du kommer att uppnå dina mål eller förväntningar. Ansvaret för att du ska följa planen ligger hos dig. Du ansvarar för att lägga ner både tid och engagemang för att lyckas.

6. Ångerrätt

Enligt distansköplagen har du 14 dagars ångerrätt. Rätten att ångra din anmälan eller köp gäller enbart om inte tjänsten påbörjats. Meddelande om utövande av ångerrätt skickas via e-post till coachmelina@halsoimperiet.se så snart som möjligt. Eventuell återbetalning sker inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej.

7. Personuppgifter

Du ansvarar för att lämna korrekta uppgifter om dig själv när du köper tjänster hos Hälsoimperiet. Om du byter mejladress så ansvarar du själv för att också meddela Hälsoimperiet om detta. Genom att du köper tjänster dig så samtycker du till att Hälsoimperiet kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig kopplat till tjänster och erbjudanden som är aktuella. Personuppgifterna sprids ej vidare till tredje part och hanteras i enlighet med Integritetspolicyn.

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

8. Dokumentation och marknadsföring

Hälsoimperiet kan komma att fråga om fotografier för att kunna dokumentera resultat. Dessa kan komma att användas vid marknadsföring av tjänsterna samt på hemsidan. Även recensioner som du ger kommer kunna användas på hemsidan eller vid marknadföring. Om du inte vill dela denna information med Hälsoimperiet så meddela detta till coachmelina@halsoimperiet.se i och med att vår kontakt inleds.

9. Eventuella tvister sker i svensk rättegång och enligt svensk lag.

Scroll to Top